Sana Dini Dayatan Dindar Değil!

Muhafazakar elitler gücünüzden korkuyor!

Asıl muhafazakarlar %1'lik elit zenginlerin arkalarındaki olumsuz zihinler ve onların yönetimini destekleyenlerdir. Parçalama, bölme programları yaratarak ve para biriktirerek dünyayı kontrol ederler. Servetlerini nesilden nesile aktararak, kendilerinin iktidarda kalmasını ve bizlerin köle kalmamızı sağlarlar. Bunun açık bir örneği, düşük seviyeli eski dünya kuklası muhafazakar Donald Trump'tır. Bizdeki örneklerini henüz veremiyoruz ama yakındır.

Kendinize karşı bölünürseniz, gücünüzü asla fark edemezsiniz ve sonsuza kadar köle olarak kalırsınız

Muhafazakarlar (burada elitler kastedilir, dini bütün sade vatandaşlardan bahsedilmiyor), gücünüzü sınırlandırmak, insanlığın bilincinde kırılma programları aşılamak için tarih boyunca büyük projeler geliştirdiler. Bu parçalanma sistemleri, insanlarının hem bireysel hem de kolektif olarak birleşip evrimleşmesini engelleyerek dünyayı zehirledi. Tüm ana akım dinler parçalanma programlarıdır, en ölümcül olanı Hıristiyanlık, İslam ve Yahudik, yani İbrahimi dinleridir.

Tanrısallığınızı parçalayarak ve onu bir dış tanrıya yerleştirerek sizi parçalıyorlar, eğilmeniz ve ibadet etmeniz gerekiyor. Tanrı sizin dışınızda olmadığı için bu iğrenç bir zulümdür. Cinsel baskı yaratarak, insanlığın bağlantıyı anlamasını engeller. Gölgeyi şeytanlaştırarak ve onu günah olarak etiketleyerek sizin bütün, özgür ve güçlü olmanızı engelleyerek köleler yetiştirirler. Muhafazakarlar ve onların kırılma programları durdurulmalı. Onların kurallarını yıkmanın, insanlar tarafından ve onlar için yönetilen bir birlik dünyası yaratmanın zamanı geldi.

İnsanlığın özgür olması için, tüm dinler hepimizin ilahi olduğumuz tek gerçek altında birleştirilmelidir.

Dinler, hoşgörüsüz, cinsiyetçi, şiddet içeren ve homofobik öğretileri kaldırılarak metaforik olarak alınmalıdır. Sadece hikayeler olarak görülmeli ve tüm insanları birbirine bağlayan, temelde yatan evrensel bir gerçeği ve birliği yansıtacak şekilde yorumlanmalıdır. Dinler kelimenin tam anlamıyla alınırsa, büyük bölünme ve parçalanma meydana gelir. Savaşa, ölüme, şiddete, nefrete ve yıkıma neden olan kırılma programları haline gelirler.

Dini radikalizm, edebiyat ve köktencilik sağlıklı ruhaniyet ve bilgelik ile değiştirilmelidir. İnsanlık, İbrahim dinlerinin parçalanma programlarını, kendilerini, zihinlerini ve birbirlerini keşfetmeleri ile değiştirmelidir. İç dünyanızın keşfi yoluyla, gücünüzü ve tanrısallığınızı gerçekleştireceksiniz.

original content (previously published on): https://zulm.org/sana-dini-dayatan-dindar-degil/ by: https://zulm.org/author/suc/